(Tiếng Việt) Làm thế nào để kéo dài một cuộc hội thoại trong tiếng Anh

[:vi]Đôi khi không phải dễ dàng để duy trì một cuộc hội thoại cho dù bạn hiểu những gì đối phương nói. Bạn cảm thấy bị “đơ” hoặc “đóng băng” khi đến lượt nói của mình. Những từ hoặc cụm từ mà bạn cần nói lúc đó lại “biến mất tiêu”. Để khắc phục tình trạng…