(Tiếng Việt) Điểm mặt 05 trường đại học tốt nhất tại Hàn Quốc

[:vi]Trường Đại học Quốc gia Seoul (vị trí thứ 50) Được thành lập vào năm 1946, trường Đại học Quốc gia Seoul là trường đại học có cơ sở vật chất lớn và hiện đại nhất tại thủ đô Seoul. Với 16 trường đại học trực thuộc, 1 trường đào tạo sau đại học và 9…