(Tiếng Việt) Phương pháp dạy học – Giáo dục trẻ em ở Nhật Bản

[:vi] Phương pháp dạy học – Nhật Bản được biết đến là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục lâu đời và ổn định nhất Châu Á, một nước phát triển nên đòi hỏi giáo dục phải đi đầu. Hiện nay có rất nhiều quốc gia đã coi giáo dục là quốc…