(Tiếng Việt) Những lưu ý khi xin visa du học Pháp cho học sinh vị thành niên

[:vi]Một học sinh được coi là “vị thành niên” (mineur) nếu chưa đủ 18 tuổi vào ngày đặt chân đến Pháp. Ví dụ, nếu bạn dự định đến Pháp vào ngày 01/9 trong khi sinh nhật 18 tuổi của bạn là ngày 15/9, bạn được coi là một học sinh “vị thành niên”. Vậy thủ…

(Tiếng Việt) Điều tra rủi ro khi mua nhượng quyền    

[:vi]Để tránh rủi ro khi mua nhượng quyền, người mua nhượng quyền tiềm năng cần phải biết rõ những lý do kết thúc hợp đồng của các đối tác nhận nhượng quyền quá khứ và hiện tại. Kết thúc nhượng quyền được phân loại thành: chuyển nhượng, hủy bỏ hoặc chấm dứt, không gia hạn,…