(Tiếng Việt) House idioms – Những thành ngữ tiếng Anh có dùng từ ‘House’, ‘Home’ và những từ liên quan

[:vi]Có rất nhiều thành ngữ có ‘home’ và ‘house’, và những từ nói về nơi chốn khác. Tài liệu tham khảo rất có ích khi giao tiếp tiếng Anh! House Safe as houses= rất an toàn Ví dụ: This plan is as safe as houses. It can’t fail! Kế hoạch này khá an toàn. Nó không thể…

(Tiếng Việt) Starbucks, McDonald’s vào Việt Nam: Chỉ như… bão qua làng

[:vi]Đối với các đại gia trong ngành công nghiệp fast food thế giới, Việt Nam như thị trường non trẻ có sức lan tỏa của cơn sóng cuồng si, nhưng độ trung thành với thương hiệu của giới trẻ cũng thật mong manh dễ vỡ. Chọn đúng thời điểm Subway, McDonald’s, Starbucks, KFC, Burger King,…

(Tiếng Việt) Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa hiểu bản chất của nhượng quyền thương mại

[:vi]Các ngành hàng nhượng quyền thương mại (NQTM) khá đa dạng, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động Việt Nam; phát triển hoạt động thương mại ở Việt Nam theo hướng đa dạng, mang tính hội nhập với thị trường thế giới. Tuy nhiên, sự hiểu biết của bên nhận NQTM…