(Tiếng Việt) Đại học Cambridge xem xét đưa kỳ thi tuyển sinh đầu vào trở lại

[:vi]Ngôi trường đại học danh tiếng Cambridge cảm thấy khó khăn khi phải chọn ra những ứng viên thông minh nhất bởi có quá nhiều thí sinh giành điểm tuyệt đối ở chứng chỉ A-level. Khó phân loại thí sinh vì… điểm cao Đại học Cambridge đang xem xét lại việc mở kỳ thi tuyển…

(Tiếng Việt) Học tiếng Anh qua tin vắn: Tìm hiểu về Halloween và những từ tiếng Anh liên quan đến Halloween

[:vi]Halloween is a holiday celebrated on October 31st. The most common colors of the day are orange and black. Halloween comes from the ancient Celtic festival Samhain. The ancient Celts believed that on October 31st, now known as Halloween, the boundary between the living and the deceased is not clear, and the dead become dangerous…