(Tiếng Việt) Tìm hiểu về thành ngữ Achilles’s Heel (Gót chân A-sin)

[:vi]Người xưa vốn có câu “nhân vô thập toàn”. Một con người, dù bề ngoài có vẻ hoàn hảo đến đâu đi nữa, nếu quan sát kỹ chắc chắn ta sẽ có thể phát hiện một vài nhược điểm (weak points) tiềm ẩn đâu đó. Một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong thần…

(Tiếng Việt) Tạo tranh cãi quanh thương hiệu: Thế nào là quá xa?

[:vi]Có những khoảng thời gian, những chủ đề mà cách tiếp cận đó đạt hiệu quả. Bạn có thể làm một số người bị shock. Nhưng bạn sẽ vươn tới và hấp dẫn những người tin vào thương hiệu của bạn, những giá trị thương hiệu ấy tượng trưng và những gì nó thách thức.…

(Tiếng Việt) Mẹ đã thực sự hiểu con yêu của mẹ muốn gì chưa?

[:vi]Thấu hiểu con cái là một trong những điều quan trọng nhất với đối với người làm cha làm mẹ. Việc thấu hiểu con rất hữu ích trong việc dẫn dắt và nuôi dưỡng con cho tới khi trưởng thành. Những gợi ý sau đây hy vọng sẽ giúp các mẹ ‘đọc vị’ được con…