(Tiếng Việt) Nghe các “cao thủ” chia sẻ bí kíp thi IELTS

[:vi]IELTS đánh giá toàn diện bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. IELTS được đồng sở hữu bởi ba thành viên: Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và IDP – tổ chức giáo dục Úc. IELTS có hai loại hình thi: Học thuật (Academic) và Tổng quát (General Training). Bài thi bao gồm…

(Tiếng Việt) Top 4 trường Hàn Quốc đào tạo ngành tài chính ngân hàng

[:vi]Tài chính ngân hàng là ngành học liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Với thị trường tài chính ngày càng chuẩn hóa và hội nhập, theo học ngành Tài chính ngân hàng tại nước ngoài sẽ giúp người học được rèn luyện…

(Tiếng Việt) Nhượng quyền lại (Refranchise) diễn ra như thế nào?

[:vi]Ngày càng nhiều các công ty lớn tự phát triển xây dựng hệ thống cửa hàng trực thuộc của mình trong một thời gian nhất định rồi sau đó nhượng quyền lại cho các đối tác kinh doanh. Phương thức này được gọi là Nhượng Quyền Lại (ReFranchise) và sẽ trở nên phổ biến đối…