(Tiếng Việt) Ngữ pháp cơ bản – Trạng từ – phó từ (Adverbs)

[:vi] Định nghĩa: Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ. Phân loại trạng từ. Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa chúng diễn tả, trạng từ có thể được phân…

(Tiếng Việt) Con gái đầu lòng thường thành công nhất trong nhà

[:vi]“Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” đã được khoa học chứng minh là điều có thật. Ngày nay, dựa trên những thống kê khoa học, người ta đã chứng minh được rằng, con gái cả trong một gia đình có xu hướng tham vọng và thành công vượt trội nhất so…

(Tiếng Việt) Nhượng quyền thương mại, ai lợi hơn ai?

[:vi]Thông thường, chúng ta nghĩ  rằng bên giao nhượng quyền sẽ hưởng một khoản không nhỏ từ bên nhận nhượng quyền. Tuy nhiên,  thực tế không hẳn như vậy! Đôi bên hợp tác, chắc chắn mục đích của họ là lợi nhuận, nhưng họ cũng có những khó khăn nhất định. Việt Nam đã chính…