(Tiếng Việt) Luyện nói tiếng Anh từ những bài ngắn

[:vi]Học bất kỳ một ngôn ngữ nào thì mục đích cuối cùng có lẽ là nó phải được nói ra. Nếu không được nói ra thì ngôn ngữ sẽ trở thành ngôn ngữ chết. Vì vậy, trong việc học tiếng anh thì luyện nói tiếng anh  giữ vai trò rất quan trọng. Để luyện nói tiếng anh trước…

(Tiếng Việt) Học tiếng Anh qua bài thơ cảm động về nghề giáo

[:vi]Bài thơ “Teacher’s Prayer” (Lời nguyện cầu của người thầy) của tác giả James J. Metcall nói về mong ước đẹp đẽ của một người thầy, qua đó cho thấy sự tận tụy, tấm lòng cao cả của họ với học sinh, gia đình và xã hội. Teacher’s Prayer I want to teach my children…