(Tiếng Việt) 6 cặp từ trùng điệp thú vị trong tiếng Anh

[:vi]“An eye for an eye” là cách nói tương tự với cụm “ăn miếng trả miếng” trong tiếng Việt Những cặp từ trùng điệp có điểm chung ở sự lặp đi lặp lại một hoặc nhiều từ nhằm tạo ra một nghĩa mới, hoặc nhấn mạnh về nghĩa so với một từ gốc. Dưới đây là sáu…