(Tiếng Việt) Từ vựng tiếng Anh về khuôn mặt

[:vi]Bạn có chắc chắn biết gần 20 danh từ tiếng Anh chỉ các bộ phận trên khuôn mặt mình? Những từ vựng được nhắc đến trong hình: forehead /ˈfɔː.hed/ – trán eyelash /ˈaɪ.læʃ/ – lông mi eye /aɪ/ – mắt freckle /ˈfrek.l̩/ – tàn nhang nose /nəʊz/ – mũi nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi lips /lɪps/ – môi chin /tʃɪn/ – cằm jaw /dʒɔː/ –…

(Tiếng Việt) Cách để miêu tả một bộ phim bằng tiếng Anh

[:vi]Cùng Cleverlearnvietnam tìm hiểu những từ vựng và cụm từ chủ đề Phim ảnh cũng như cách để miêu tả một bộ phim bằng tiếng Anh và đưa ra ý kiến của bản thân về chúng.  Có lẽ hầu hết chúng ta đều thích xem phim (films trong Anh-Anh – hay movies trong anh Mỹ) – hoặc là trên ti…

(Tiếng Việt) Ngữ pháp tiếng Anh: Gerunds (Danh động từ)

[:vi]Xét hai câu sau: Reading newspaper, I hear a big noise. (Đang đọc báo, tôi nghe một tiếng ồn lớn.) Reading newspaper everyday can know many informations. (Đọc báo hàng ngày có thể biết nhiều thông tin.) Reading trong câu thứ nhất là một hành động diễn ra đồng thời với hành động hear. Nó đóng…