(Tiếng Việt) 10 từ liên quan tới những người yêu sách

[:vi]Được xem là “đỉnh cao” trong số những người yêu và say mê sách, bibliognost là người hiểu rõ cuốn sách và cả các mục lục trong đó. Tsundoku Đây là một từ mượn tiếng Nhật và không có từ đồng nghĩa trong tiếng Anh. Tsundoku có nghĩa “hành động mua sách về nhưng không đọc mà…