Du học Anh

  Du học Anh – Cách chọn trường đại học tại Anh Du học Anh – Một trong các yếu tố phụ huynh học sinh quan tâm là chọn trường khi du học, chọn sao cho vừa được trường có chất lượng mà mức chi phí lại hợp lý và hơn thế nữa… Dưới đây…

Nước Mỹ

Phương pháp giáo dục tại các trường ở Mỹ Một trong những đặc trưng nổi bật của phương pháp giáo dục Mỹ là tôn trọng thực tế, hiệu quả và “không nhồi nhét”. Một học kỳ, thay vì học học 7-10 môn học như ở Việt Nam. Có thể cảm nhận được ngay một điều…