[Văn Cao] Tuyển Giám đốc Đào tạo

Tuyển Giám đốc Đào tạo MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giám đốc đào tạo là người chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện về mảng chuyên môn – đào tạo – học vụ của Trung tâm Anh ngữ iSET – Cleverlearn Văn Cao: Phối hợp với phòng Đào tạo để thiết kế, phát triển các…