(Tiếng Việt) Tại sao bạn không hứng thú với các lớp học tiếng Anh ở trường

[:vi] Lớp học tiếng Anh ở trường là hình thức phổ biến “giúp” bạn học tiếng Anh. Bạn thậm chí không cần nghĩ đến việc phải học tiếng Anh như thế nào, chỉ đơn giản là trả tiền học phí, ngồi vào lớp học hết một học kỳ, một năm học hay thậm chí là…