(Tiếng Việt) Làm thế nào để thuyết trình bằng tiếng Anh hiệu quả?

[:vi]  Đơn giản là đỉnh cao. Những từ và câu ngắn gọn, dễ hiểu sẽ làm cho bạn dễ diễn giải những ý tưởng của mình hơn và người nghe cũng dễ nắm bắt hơn. Nếu bạn mất thời gian cho việc phải nghĩ ra những cụm từ, mẫu câu phức tạp thì phải đánh đổi…

(Tiếng Việt) Tiếng Anh vừa học vừa chơi: tổng hợp các mẩu chuyện cười tiếng Anh

[:vi]1.Money And Friends “Since he lost his money, half his friends don’t know him any more” “And the other half ?” “They don’t know yet that has lost it” Tiền và bạn – Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa. – Còn nửa kia ? – Họ chưa biết là…