(Tiếng Việt) 6 thành ngữ thú vị về thời gian

[:vi]Những cách diễn đạt như “giết thời gian”, “quay ngược thời gian” trong tiếng Việt cũng phổ biến trong tiếng Anh. Những từ vựng liên quan đến thời gian như “clock”, “time” xuất hiện nhiều trong các thành ngữ của tiếng Anh. Điều thú vị là bạn khá dễ dàng học thuộc và sử dụng…

(Tiếng Việt) Từ vựng tiếng Anh về khuôn mặt

[:vi]Bạn có chắc chắn biết gần 20 danh từ tiếng Anh chỉ các bộ phận trên khuôn mặt mình? Những từ vựng được nhắc đến trong hình: forehead /ˈfɔː.hed/ – trán eyelash /ˈaɪ.læʃ/ – lông mi eye /aɪ/ – mắt freckle /ˈfrek.l̩/ – tàn nhang nose /nəʊz/ – mũi nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi lips /lɪps/ – môi chin /tʃɪn/ – cằm jaw /dʒɔː/ –…

(Tiếng Việt) Cách để miêu tả một bộ phim bằng tiếng Anh

[:vi]Cùng Cleverlearnvietnam tìm hiểu những từ vựng và cụm từ chủ đề Phim ảnh cũng như cách để miêu tả một bộ phim bằng tiếng Anh và đưa ra ý kiến của bản thân về chúng.  Có lẽ hầu hết chúng ta đều thích xem phim (films trong Anh-Anh – hay movies trong anh Mỹ) – hoặc là trên ti…

(Tiếng Việt) Ngữ pháp tiếng Anh: Gerunds (Danh động từ)

[:vi]Xét hai câu sau: Reading newspaper, I hear a big noise. (Đang đọc báo, tôi nghe một tiếng ồn lớn.) Reading newspaper everyday can know many informations. (Đọc báo hàng ngày có thể biết nhiều thông tin.) Reading trong câu thứ nhất là một hành động diễn ra đồng thời với hành động hear. Nó đóng…

(Tiếng Việt) Những câu văn đúng ngữ pháp một cách khó tin

[:vi]Bạn có thể học tiếng Anh bằng việc thử phân tích ngữ pháp của những câu văn tưởng chừng sai ngữ pháp nhưng lại chính xác hoàn toàn. The horse raced past the barn fell. Câu văn gây bối rối cho người đọc bởi sự xuất hiện của các động từ “race”, “past” và “fell”.…

(Tiếng Việt) 6 cặp từ trùng điệp thú vị trong tiếng Anh

[:vi]“An eye for an eye” là cách nói tương tự với cụm “ăn miếng trả miếng” trong tiếng Việt Những cặp từ trùng điệp có điểm chung ở sự lặp đi lặp lại một hoặc nhiều từ nhằm tạo ra một nghĩa mới, hoặc nhấn mạnh về nghĩa so với một từ gốc. Dưới đây là sáu…