Bí quyết luyện thi TOEFL iBT

(Tiếng Việt) Bí quyết luyện thi TOEFL iBT

[:vi]Bí quyết luyện thi TOEFL iBTBí quyết luyện thi TOEFL iBT

Số trang: 3 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu: Bí quyết luyện thi TOEFL iBT

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Bi-quyet-luyen-thi-TOEFL-iBT.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Bi-quyet-luyen-thi-TOEFL-iBT.pdf”][:]

Bảng động từ bất quy tắc - Irregular verbs

(Tiếng Việt) Bảng động từ bất quy tắc – Irregular verbs

[:vi]Bảng động từ bất quy tắc - Irregular verbsBảng động từ bất quy tắc – Irregular verbs

Số trang: 10 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Giới thiệu: Bảng động từ bất quy tắc – Irregular verbs

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Bang-dong-tu-bat-quy-tac-Irregular-verbs.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Bang-dong-tu-bat-quy-tac-Irregular-verbs.pdf”][:]

Bảng đại từ nhân xưng - tân ngữ - đại từ sở hữu - tính từ sở hữu - đại từ phản thân

(Tiếng Việt) Bảng đại từ nhân xưng – tân ngữ – đại từ sở hữu – tính từ sở hữu – đại từ phản thân

[:vi]Bảng đại từ nhân xưng – tân ngữ – đại từ sở hữu – tính từ sở hữu – đại từ phản thân Số trang: 6 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Giới thiệu: Bảng đại từ nhân xưng – tân ngữ – đại từ sở hữu – tính từ sở hữu – đại từ…

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của Oxford

(Tiếng Việt) 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của Oxford

[:vi]3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của Oxford3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của Oxford

Số trang: 158 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Giới thiệu: 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất của Oxford

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/3000-tu-vu635012767769375000.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/3000-tu-vu635012767769375000.pdf”][:]

Tiếng Anh thương mại – Các câu nói tiếng Anh khi đi xin việc

(Tiếng Việt) Tiếng Anh thương mại – Các câu nói tiếng Anh khi đi xin việc

[:vi]Tiếng Anh thương mại – Các câu nói tiếng Anh khi đi xin việcTiếng Anh thương mại – Các câu nói tiếng Anh khi đi xin việc

Số trang: 3 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Giới thiệu: Tiếng Anh thương mại – Các câu nói tiếng Anh khi đi xin việc

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Tieng-Anh-thuong-mai-Cac-cau-noi-tieng-Anh-khi-di-xin-viec.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Tieng-Anh-thuong-mai-Cac-cau-noi-tieng-Anh-khi-di-xin-viec.pdf”][:]

Các câu nói tiếng Anh dùng khi làm quen kết bạn

(Tiếng Việt) Các câu nói tiếng Anh dùng khi làm quen kết bạn

[:vi]Các câu nói tiếng Anh dùng khi làm quen kết bạnCác câu nói tiếng Anh dùng khi làm quen kết bạn

Số trang: 5 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Giới thiệu: Các câu nói tiếng Anh dùng khi làm quen kết bạn

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Cac-cau-noi-tieng-Anh-dung-khi-lam-quen-ket-ban.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Cac-cau-noi-tieng-Anh-dung-khi-lam-quen-ket-ban.pdf”][:]

Phân biệt danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh

(Tiếng Việt) Phân biệt danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh

[:vi]Phân biệt danh từ số ít và số nhiều trong tiếng AnhPhân biệt danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh

Số trang: 6 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Giới thiệu: Phân biệt danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anhh

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Phan-biet-danh-tu-so-it-va-so-nhieu-trong-tieng-Anh.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Phan-biet-danh-tu-so-it-va-so-nhieu-trong-tieng-Anh.pdf”][:]

Từ điển Toeic - 600 từ vựng Toeic có tiếng Việt

(Tiếng Việt) Từ điển Toeic – 600 từ vựng Toeic có tiếng Việt

[:vi]Từ điển Toeic - 600 từ vựng Toeic có tiếng ViệtTừ điển Toeic – 600 từ vựng Toeic có tiếng Việt

Số trang: 17 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Giới thiệu: Từ điển Toeic – 600 từ vựng Toeic có tiếng Việt

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/tu-dien-to635020518479375000.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/tu-dien-to635020518479375000.pdf”][:]

Chiến lược cải thiện vốn từ vựng TOEIC

(Tiếng Việt) Chiến lược cải thiện vốn từ vựng TOEIC

[:vi]Chiến lược cải thiện vốn từ vựng TOEICChiến lược cải thiện vốn từ vựng TOEIC

Số trang: 4 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Giới thiệu: Chiến lược cải thiện vốn từ vựng TOEIC

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/chien-luoc635020533692031250.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/chien-luoc635020533692031250.pdf”][:]

Cách tính điểm - Thang điểm TOEIC

(Tiếng Việt) Cách tính điểm – Thang điểm TOEIC

[:vi]Cách tính điểm - Thang điểm TOEICCách tính điểm – Thang điểm TOEIC

Số trang: 2 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu: Cách tính điểm – Thang điểm TOEIC

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Cach-tinh-diem-Thang-diem-TOEIC.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Cach-tinh-diem-Thang-diem-TOEIC.pdf”][:]