Dự báo thời tiết - Mô tả thời tiết bằng tiếng Anh - Weather forecast

(Tiếng Việt) Dự báo thời tiết – Mô tả thời tiết bằng tiếng Anh – Weather forecast

[:vi]Dự báo thời tiết - Mô tả thời tiết bằng tiếng Anh - Weather forecast

Dự báo thời tiết – Mô tả thời tiết bằng tiếng Anh – Weather forecast

Số trang: 5 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Giới thiệu: Dự báo thời tiết – Mô tả thời tiết bằng tiếng Anh – Weather forecast

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Du-bao-thoi-tiet-Mo-ta-thoi-tiet-bang-tieng-Anh-Weather-forecast.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Du-bao-thoi-tiet-Mo-ta-thoi-tiet-bang-tieng-Anh-Weather-forecast.pdf”][:]

99 English phrases to say I love you - 99 mẫu câu tỏ tình lãng mạn bằng tiếng Anh

(Tiếng Việt) 99 English phrases to say I love you – 99 mẫu câu tỏ tình lãng mạn bằng tiếng Anh

[:vi] 99 English phrases to say I love you – 99 mẫu câu tỏ tình lãng mạn bằng tiếng Anh Số trang: 5 trang Ngôn ngữ: Tiếng Anh Giới thiệu: 99 English phrases to say I love you – 99 mẫu câu tỏ tình lãng mạn bằng tiếng Anh [fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/99-English-phrases-to-say-I-love-you-99-mau-cau-to-tinh-lang-man-bang-tieng-Anh.pdf” target=”_self” color=”#ffffff”…

Longman - Common mistakes in English - Các lỗi thường gặp khi học tiếng Anh

(Tiếng Việt) Longman – Common mistakes in English – Các lỗi thường gặp khi học tiếng Anh

[:vi]Longman - Common mistakes in English - Các lỗi thường gặp khi học tiếng Anh

Longman – Common mistakes in English – Các lỗi thường gặp khi học tiếng Anh

Số trang: 189 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Giới thiệu: Longman – Common mistakes in English – Các lỗi thường gặp khi học tiếng Anh

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Longman-Common-mistakes-in-English-Cac-loi-thuong-gap-khi-hoc-tieng-Anh.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Longman-Common-mistakes-in-English-Cac-loi-thuong-gap-khi-hoc-tieng-Anh.pdf”][:]

1000 từ vựng tiếng Anh thường gặp trong bài thi SAT - The 1000 Most Common SAT Words

(Tiếng Việt) 1000 từ vựng tiếng Anh thường gặp trong bài thi SAT – The 1000 Most Common SAT Words

[:vi] 1000 từ vựng tiếng Anh thường gặp trong bài thi SAT – The 1000 Most Common SAT Words Số trang: 70 trang Ngôn ngữ: Tiếng Anh Giới thiệu: 1000 từ vựng tiếng Anh thường gặp trong bài thi SAT – The 1000 Most Common SAT Words [fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/BBC-Learning-English-EP-4-English-at-work-Introducing-yourself.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]…

Tiếng Anh căn bản - Miêu tả người bằng tiếng Anh

(Tiếng Việt) Tiếng Anh căn bản – Miêu tả người bằng tiếng Anh

[:vi]Tiếng Anh căn bản - Miêu tả người bằng tiếng AnhTiếng Anh căn bản – Miêu tả người bằng tiếng Anh

Số trang: 6 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Giới thiệu: Tiếng Anh căn bản – Miêu tả người bằng tiếng Anh

[fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Tieng-Anh-can-ban-Mieu-ta-nguoi-bang-tieng-Anh.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″]

[pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Tieng-Anh-can-ban-Mieu-ta-nguoi-bang-tieng-Anh.pdf”][:]