BBC Learning English EP 10 - English at work - Language for disagreeing - Phản đối một cách lịch sự trong tiếng Anh

(Tiếng Việt) BBC Learning English EP 10 – English at work – Language for disagreeing – Phản đối một cách lịch sự trong tiếng Anh

[:vi] BBC Learning English EP 10 – English at work – Language for disagreeing – Phản đối một cách lịch sự trong tiếng Anh Số trang: 3 trang Ngôn ngữ: Tiếng Anh Giới thiệu: BBC Learning English EP 10 – English at work – Language for disagreeing – Phản đối một cách lịch sự trong tiếng…

Sublists of the Academic Word List - Từ vựng IELTS - Danh sách từ phái sinh được khuyến khích sử dụng trong bài thi IELTS do Victoria University - trường đại học hàng đầu về ngôn ngữ học - cung cấp

(Tiếng Việt) Sublists of the Academic Word List – Từ vựng IELTS – Danh sách từ phái sinh được khuyến khích sử dụng trong bài thi IELTS

[:vi] Sublists of the Academic Word List – Từ vựng IELTS – Danh sách từ phái sinh được khuyến khích sử dụng trong bài thi IELTS Số trang: 26 trang Ngôn ngữ: Tiếng Anh Giới thiệu: Sublists of the Academic Word List – Từ vựng IELTS – Danh sách từ phái sinh được khuyến khích sử…

Tranh tô màu từ điển các loại động vật cho trẻ em

(Tiếng Việt) Tranh tô màu từ điển các loại động vật cho trẻ em

[:vi] Tranh tô màu từ điển các loại động vật cho trẻ em Số trang: 10 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Giới thiệu: Tranh tô màu từ điển các loại động vật cho trẻ em [fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Tranh-to-mau-tu-dien-cac-loai-dong-vat-cho-tre-em.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″] [pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Tranh-to-mau-tu-dien-cac-loai-dong-vat-cho-tre-em.pdf”][:] Kindle textbook creator also includes a preview…

Hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Anh

(Tiếng Việt) Hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Anh

[:vi] Hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Anh Số trang: 3 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Giới thiệu: Hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Anh [fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hoi-tham-suc-khoe-bang-tieng-Anh.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″] [pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hoi-tham-suc-khoe-bang-tieng-Anh.pdf”][:] This software is available for free download for both windows 7 & 8 and and help with essay…

BBC Learning English EP 10 - English at work - Overtime - Làm việc ngoài giờ - Làm thêm giờ

(Tiếng Việt) BBC Learning English EP 10 – English at work – Overtime – Làm việc ngoài giờ – Làm thêm giờ

[:vi] BBC Learning English EP 10 – English at work – Overtime – Làm việc ngoài giờ – Làm thêm giờ Số trang: 3 trang Ngôn ngữ:  Tiếng Anh Giới thiệu: BBC Learning English EP 10 – English at work – Overtime – Làm việc ngoài giờ – Làm thêm giờ [fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/BBC-Learning-English-EP-10-English-at-work-Overtime-Lam-viec-ngoai-gio-Lam-them-gio.pdf”…

Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh

(Tiếng Việt) Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh

[:vi] Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh Số trang: 3 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Giới thiệu: Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh [fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Cach-danh-trong-am-trong-tieng-Anh.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″] [pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Cach-danh-trong-am-trong-tieng-Anh.pdf”][:] There are three types of book covers students can create front cover only, full dust academic writing equated…

Trọng âm câu trong tiếng Anh - Sentence stress in English

(Tiếng Việt) Trọng âm câu trong tiếng Anh – Sentence stress in English

[:vi] Trọng âm câu trong tiếng Anh – Sentence stress in English Số trang: 6 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Giới thiệu: Trọng âm câu trong tiếng Anh – Sentence stress in English [fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Trong-am-cau-trong-tieng-Anh-Sentence-stress-in-English.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″] [pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Trong-am-cau-trong-tieng-Anh-Sentence-stress-in-English.pdf”][:] A new preview version of skype for windows was also…

BBC Learning English EP 12 - English at work - Opening Presentations - Cách bắt đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh

(Tiếng Việt) BBC Learning English EP 12 – English at work – Opening Presentations – Cách bắt đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh

[:vi] BBC Learning English EP 12 – English at work – Opening Presentations – Cách bắt đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh Số trang: 2 trang Ngôn ngữ: Tiếng Anh Giới thiệu: BBC Learning English EP 12 – English at work – Opening Presentations – Cách bắt đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh [fac_button…

Các mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh - Farewell letter in English

(Tiếng Việt) Các mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh – Farewell letter in English

[:vi] Các mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh – Farewell letter in English Số trang: 4 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Giới thiệu: Các mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh – Farewell letter in English [fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Cac-mau-don-xin-nghi-viec-bang-tieng-Anh-Farewell-letter-in-English.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″] [pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Cac-mau-don-xin-nghi-viec-bang-tieng-Anh-Farewell-letter-in-English.pdf”][:] Using text tools, best place…

Trạng từ trong tiếng Anh

(Tiếng Việt) Trạng từ trong tiếng Anh

[:vi] Trạng từ trong tiếng Anh Số trang: 6 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Giới thiệu: Trạng từ trong tiếng Anh – Phó từ trong tiếng Anh [fac_button icon=”download” name=”download” text=”Download” link=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Trang-tu-trong-tieng-Anh.pdf” target=”_self” color=”#ffffff” background=”#f78d1d” border_radius=”3″] [pdf-embedder url=”http://www.cleverlearnvietnam.vn/wp-content/uploads/2015/08/Trang-tu-trong-tieng-Anh.pdf”][:] Das berqueren der adria erfolgte durch die nachtfhre zwischen den beiden etwa auf gleicher geographischer breite…