(Tiếng Việt) Top 10 trường đào tạo kỹ thuật tốt nhất Hoa Kỳ

[:vi] 1. Viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) Nằm ở Cambridge, bang Massachusetts, đây là một trường tư thục thành lập vào năm 1861, tổng số sinh viên ghi danh hằng năm là hơn 4.000 người. Học phí và lệ phí là 40.732 USD (2011-2012). Chỉ có sinh viên năm thứ nhất mới…