(Tiếng Việt) Học bổng du học Hàn Quốc – Hội thảo trường Kinh doanh Quốc tế SOLBRIDGE – Nơi ươm mầm

[:vi] NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO CHẤU Á Chương trình Học bổng đặc biệt năm 2013, SolBridge sẽ cấp những suất học bổng lên đến 70% học phí cho những sinh viên quốc tế giỏi và xuất sắc trị giá 8,400 USD/năm đối với chương trình cử nhân và 3,983 USD/ kỳ đối với chương trình…