(Tiếng Việt) Những lý do khiến Pháp và Tây Ban Nha luôn hấp dẫn học sinh các nước

[:vi]Đất nước của kinh đô ánh sáng hiện nay đang có khoảng 7.500 du học sinh Việt Nam học tập, sinh sống và làm việc do chất lượng giáo dục cao, mở cửa với sinh viên quốc tế, nhiều cơ hội học bổng và làm việc sau tốt nghiệp. So với chi phí bình quân…