Giải pháp FlexPE – Khóa học tiếng Anh thực hành giao tiếp hiệu quả vượt trội

FlexPE – English Courses

  Chuyên ngành đào tạo: Tiếng Anh, Chương trình ESLflex Bằng cấp: Giấy chứng nhận Địa điểm đào tạo: Toàn quốc Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh Giảng viên Việt Nam: % – Giảng viên nước ngoài: % Thời gian học: 24 Buổi Lệ phí: 0 – Đơn vị: VNĐ Học phí: 2,900,000 – Đơn…