Mỗi ngày một cụm từ: Monkey business

Mỗi ngày một cụm từ: Monkey business Nếu một ai đó có hành động được coi là “monkey business”, có nghĩa là người ấy hành động một cách ngốc nghếch, dại dột. Cụm từ này cũng được dùng để miêu tả các hành vi không chấp nhận được hoặc thậm chí không trung thực. Ví…