(Tiếng Việt) Vì sao nên chọn TOEFL?

[:vi]Cơ hội lớn hơn: TOEFL iBT được hơn 9000 trường Đại học, Cao đẳng tại 130 quốc gia chấp nhận bao gồm các trường hàng đầu thế giới tại Mỹ, Anh, Úc, Canada & Đức như: — Harvard University (United States) Princeton University (United States) University of Chicago (United States) Yale University (United States) McGill University (Canada) Imperial College London…