Khái quát về thị trường nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam

Khái quát về thị trường nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam Nhượng quyền thương hiệu (franchise) đã không còn là một khái niệm xa lạ trong giới kinh doanh. Đã có nhiều thương hiệu nước ngoài và Việt Nam thành công trong việc nhượng quyền, giúp mở rộng được thị phần và quảng bá thương hiệu của mình.…