HÌNH ẢNH CÁC CHI NHÁNH

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10 CLEVERLEARN KONTUM

Empty tab. Edit page to add content here.

LỊCH HỌC & KHAI GIẢNG

Empty tab. Edit page to add content here.

 

 

 

 

Empty tab. Edit page to add content here.
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2017 – CLEVERLEARN KON TUM
Khóa học Lớp Lịch học Giờ học Khai giảng
Clever Kids – Level 1 CK1A-5 Bảy – Chủ nhật 8:00a.m – 9:30a.m 07/10/2017
Clever Kids – Level 2 CK2A-5 Bảy – Chủ nhật 4:00p.m – 5:30a.m 07/10/2017
Clever Kids – Level 3 CK 3A-5 Bảy – Chủ nhật 4:00p.m – 5:30a.m 07/10/2017
Clever Kids – Level 4 CK4A-4 Ba – Năm 7:00p.m – 8:30p.m 10/10/2017
Clever Kids – Level 5 CK5A-4 Hai – Tư 7:00p.m – 8:30p.m 09/10/2017
Clever Teens – Level 1 CT1A-3 Ba – Năm 5:30p.m – 7:00 p.m 10/10/2017
Clever Teens – Level 2 CT2A-4 Hai – Tư 5:30p.m – 7:00 p.m 09/10/2017
Clever Teens – Level 3 CT3A-4 Sáu – Chủ nhật 7:00p.m – 8:30p.m 08/10/2017
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tháng 03-04/2017 tại Cleverlearn Trung Hòa
Địa chỉ: số 15, ngõ 30 Phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 043 221 6188 –  094 324 8383
TÊN KHÓA HỌC CẤP ĐỘ NGÀY DỰ KIẾN GiỜ HỌC LỊCH HỌC
Tiếng Anh Mẫu giáo Mầm non – CleverStarters (dành cho trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi) CS1 14/04/2017 17:45 – 19:15 Thứ 2,6
CS1 25/03/2017 15:00 – 16:30 Thứ 7, CN
CS2 18/03/2017 9:00 – 10:30 Thứ 7, CN
CSup 13/04/2017 17:30 – 19:00 Thứ 3,5
Khóa học tiếng Anh thiếu nhi – Cleverkids (dành cho trẻ từ 7 tuổi đến 12 tuổi) CK1 4/3/2017 9:00 – 11:00 Thứ 7, CN
CK1 24/03/2017 18:00 – 20:00 Thứ 2,6
CK2 15/04/2017 9:00 – 11:00 Thứ 7, CN
CK3 17/04/2017 18:00 – 20:00 Thứ 2,4
CK4 24/03/2017 18:00 – 20:00 Thứ 6
15:00 – 17:00 CN
CK5 5/4/2017 18:00 – 20:00 Thứ 4
Thứ 7
CK6 6/3/2017 18:00 – 20:00 Thứ 2,6
Khóa học tiếng Anh thiếu niên – Cleverteens (dành cho trẻ từ 13 tuổi đến 17 tuổi) CT2 23/03/2017 18:00 – 20:00 Thứ 3,5
CT5 14/04/2017 18:00 – 20:00 Thứ 2,6
CT plus 1/4/2017 18:00 – 20:00 Thứ 4
17:00 – 19:00 Thứ 7
Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người lớn PE2 11/4/2017 18:00 – 20:00 Thứ 5
15:00 – 17:00 CN
Khóa học luyện thi quốc tế IELTS1 13/4/2017 18:00 – 20:00 Thứ 5
15:00 – 17:00 CN
TOEIC1 22/3/2017 Thứ 4 (17:30 – 19:30) Thứ 4
Thứ 7 (9:00 – 11:00) Thứ 7
Empty tab. Edit page to add content here.

Lịch khai giảng tháng 4+ 5 của CLEVERLEARN Mỹ Đình

Lớp Thứ Giờ Tháng Năm
CK8-6 Fri&Sun 5:30-7:30pm April,2017
CS3-11 Sat&Sun 3:15-5:15pm April,2017
CK3-23 Sat&Sun 3:00-5:00pm 15th Apr,2017
CK8-4C Fri&Sun 5:30-7:30pm 22th Apr,2017
CK2-24 Tue &Sat 5:30-7:30pm 18th Apr,2017
CS2-21 Fri&Sun 5:30-7:30pm 21th Apr,2017
CK3-24 Tue&Sat 5:30-7:30pm May,2017
CK3-25 Fri&Sun 5:30-7:30pm May,2017
CK8-7 Tue&Thu 5:30-7:30pm May,2017
CK7-15 Web&Sat 5:30-7:30pm,    9:00-11:00 May,2017
CK6-18 Fri&Sun 5:30-7:30pm May,2017
CK5-22 Sat&Sun 3:00-5:00pm May,2017
CK5-23 Fri&Sun 5:30-7:30pm May,2017
CSUP4 Mon&Wed 5:30-7:30pm May,2017
CK4-24 Tue&Thu 5:30-7:30pm May,2017
CKINTRO 3 Fri&Sun 5:30-7:30pm May,2017
Empty tab. Edit page to add content here.
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tháng 03-04/2017 tại Cleverlearn Trung Hòa
Địa chỉ: số 15, ngõ 30 Phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 043 221 6188 –  094 324 8383
TÊN KHÓA HỌC CẤP ĐỘ NGÀY DỰ KIẾN GiỜ HỌC LỊCH HỌC
Tiếng Anh Mẫu giáo Mầm non – CleverStarters          (dành cho trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi) CS1 14/04/2017 17:45 – 19:15 Thứ 2,6
CS1 25/03/2017 15:00 – 16:30 Thứ 7, CN
CS2 18/03/2017 9:00 – 10:30 Thứ 7, CN
CSup 13/04/2017 17:30 – 19:00 Thứ 3,5
Khóa học tiếng Anh thiếu nhi – Cleverkids                          (dành cho trẻ từ 7 tuổi đến 12 tuổi) CK1 4/3/2017 9:00 – 11:00 Thứ 7, CN
CK1 24/03/2017 18:00 – 20:00 Thứ 2,6
CK2 15/04/2017 9:00 – 11:00 Thứ 7, CN
CK3 17/04/2017 18:00 – 20:00 Thứ 2,4
CK4 24/03/2017 18:00 – 20:00 Thứ 6
15:00 – 17:00 CN
CK5 5/4/2017 18:00 – 20:00 Thứ 4
Thứ 7
CK6 6/3/2017 18:00 – 20:00 Thứ 2,6
Khóa học tiếng Anh thiếu niên – Cleverteens           (dành cho trẻ từ 13 tuổi đến 17 tuổi) CT2 23/03/2017 18:00 – 20:00 Thứ 3,5
CT5 14/04/2017 18:00 – 20:00 Thứ 2,6
CT plus 1/4/2017 18:00 – 20:00 Thứ 4
17:00 – 19:00 Thứ 7
Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người lớn PE2 11/4/2017 18:00 – 20:00 Thứ 5
15:00 – 17:00 CN
Khóa học luyện thi quốc tế IELTS1 13/4/2017 18:00 – 20:00 Thứ 5
15:00 – 17:00 CN
TOEIC1 22/3/2017 Thứ 4 (17:30 – 19:30) Thứ 4
Thứ 7 (9:00 – 11:00) Thứ 7
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

ĐỐI TÁC

  • 6

  • 5

  • 4

  • 3

  • 2

  • 7

  • 1J

  • 8