(Tiếng Việt) 4 điểm đáng học hỏi trong phong cách nuôi dạy con của cha mẹ Nhật

[:vi]Chú trọng dạy con tự lập, đề cao tính kỷ luật và luôn chú ý xây dựng cảm xúc, đầu tư cho tương lai của con là những điểm nổi bật trong phong cách nuôi dạy con của cha mẹ Nhật. Cha mẹ Nhật có xu hướng tiếp cận vấn đề khác khá nhiều so với…