Trải nghiệm du học Thái Lan

[:vi]Chia sẻ về những trải nghiệm cũng như những bài học cuộc sống của Cẩm Anh, du học sinh hiện đang du học tại Thái Lan. Mới chân ướt chân ráo bước vào Trường ĐH Prince of Songkla tại Phuket, Thái Lan, tôi chẳng biết gì, liền đánh liều đăng ký học môn Tâm lý xã hội học ngay…