(Tiếng Việt) Học Bổng du học Nhật Bản từ trường Nhật ngữ Miroku No Sato

[:vi]Nhật Bản là một trong những quốc gia được rất nhiều bạn học sinh, sinh viên lựa chọn để làm nơi Du học. Nhật Bản là một đất nước có nền văn hóa, phong tục, tập quán rất văn minh. Nếu ở bên đó một thời gian học tập các bạn sẽ được tìm hiểu và được…