(Tiếng Việt) Nhượng quyền lại (Refranchise) diễn ra như thế nào?

[:vi]Ngày càng nhiều các công ty lớn tự phát triển xây dựng hệ thống cửa hàng trực thuộc của mình trong một thời gian nhất định rồi sau đó nhượng quyền lại cho các đối tác kinh doanh. Phương thức này được gọi là Nhượng Quyền Lại (ReFranchise) và sẽ trở nên phổ biến đối…

(Tiếng Việt) Doanh nghiệp Việt nên mạnh dạn đầu tư nhượng quyền thương mại

[:vi]Đến nay, ý tưởng về nhượng quyền thương mại vẫn còn tương đối mới với phần lớn doanh nghiệp trong nước. Nhượng quyền thương mại đang là phương thức kinh doanh hứa hẹn có chiều hướng phát triển, dần trở thành xu hướng trên toàn cầu. Đây là hình thức kinh doanh an toàn và…