(Tiếng Việt) Hãy học một cách thông minh, đừng học một cách khổ sở

[:vi]Kỹ năng học tập có hiệu quả chủ yếu dựa vào ý chí và quyết tâm của bản thân muốn tiến bộ và học tập tốt. Nếu bạn không chịu cố gắng và hi sinh thì có hướng dẫn bao nhiêu cũng vô ích. Bạn chính là người chịu trách nhiệm về việc đào tạo…

(Tiếng Việt) Đọc hiểu, viết – 2 kỹ năng cuối trong quá trình học tiếng Anh

[:vi]Trong khi đọc, bạn phải chú ý nhận xét mối tương quan giữa ký hiệu và âm thanh, để thấy một âm có thể có được ký hiệu bằng nhiều dạng chính tả khác nhau và ngược lại. Khi đọc bạn phải nhìn vào chữ để làm quen với ký hiệu viết của âm thanh,…

(Tiếng Việt) Ghi nhớ – 1 kĩ năng rất quan trọng trong học tiếng Anh

[:vi]Phương pháp này cũng gần giống như cách học thuộc lòng nhưng phải có sự hiểu sâu về vấn đề được học đồng thời biết vận dụng nó một cách linh hoạt vào trong giao tiếp. Cách ghi nhớ này giúp cho những thông tin cần thiết được lưu lại trong não một cách hệ…