(Tiếng Việt) “Thẻ đi ngủ” – Tấm thẻ thần kì giúp bố mẹ nhàn tênh khi rèn con đi ngủ sớm

[:vi]Nếu các mẹ đang vất vả với việc ép con đi ngủ đúng giờ, “Thẻ đi ngủ” có thể là một công cụ hữu hiệu cho cả bạn và con. “Thẻ đi ngủ” là một ý tưởng đã giúp rất nhiều trẻ em từ 3 đến 10 tuổi có thể đi ngủ một cách dễ…