(Tiếng Việt) Cách khai thác sức mạnh của nhượng quyền thương hiệu

[:vi]Để khai thác tốt lợi thế của nhượng quyền thương hiệu, chủ nhân thương hiệu phải xác định một cách có hệ thống sản phẩm nào có phù hợp nhất để thực hiện chiến lược này. Brand Sense Partners đã phát triển một mô hình để lọc ra những sản phẩm có tiềm năng nhượng…

(Tiếng Việt) Bức tranh thương hiệu: Tô màu sao cho nghệ thuật?

[:vi]Theo các hãng quảng cáo, việc khách hàng tập trung vào những lợi ích ngắn hạn và cụ thể đã biến quá trình xây dựng thương hiệu thành nghệ thuật “tô màu”. Trong khi quảng cáo hiện nay phần lớn dựa trên “ý tưởng lớn” hay nền tảng thương hiệu từ thuở sơ khai, những…

(Tiếng Việt) Tạo tranh cãi quanh thương hiệu: Thế nào là quá xa?

[:vi]Có những khoảng thời gian, những chủ đề mà cách tiếp cận đó đạt hiệu quả. Bạn có thể làm một số người bị shock. Nhưng bạn sẽ vươn tới và hấp dẫn những người tin vào thương hiệu của bạn, những giá trị thương hiệu ấy tượng trưng và những gì nó thách thức.…