(Tiếng Việt) Những lưu ý khi chuẩn bị cho quá trình nộp hồ sơ học MBA tại Mỹ

[:vi]Kiến thức về kinh doanh có thể là một trong những điều kiện tuyển sinh. Một số chương trình yêu cầu bạn phải có kiến thức nhất định về các môn học kinh doanh trước khi có thể bắt đầu. Các thủ tục tuyển sinh có sự khác biệt và không phải chương trình nào…