(Tiếng Việt) Làm thế nào để nói tiếng Anh lưu loát với 2 mẹo “lạ”

[:vi]Bạn biết đấy, một câu hỏi mà bản thân đã quá thường xuyên hỏi là “Làm thế nào để tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy?”. Vâng, tôi phải nói rằng không có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi này; học bất kỳ kỹ năng nào cũng cần có thời gian và…