(Tiếng Việt) Học tiếng Anh qua thành ngữ: Strike while the iron is hot

[:vi]Một người thợ rèn, một thanh sắt nóng đỏ và một chiếc đồng hồ điểm thời gian – những hình ảnh này có giúp bạn liên tưởng tới ý nghĩa của câu “Strike while the iron is hot” hay không? Hãy cùng tìm hiểu thành ngữ này nhé! Trong cuốn 101 American English Proverbs, tác…