(Tiếng Việt) 10 thành ngữ về tình yêu trong tiếng Anh

[:vi]“Thành ngữ (idiom hoặc idiomatic expressions) là một trong những chủ đề khó nhất đối với những người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Đó là bởi vì thành ngữ mang ý nghĩa trừu tượng (nghĩa bóng), mà phần lớn được dựa trên nền văn hóa của những đất nước nói tiếng Anh.…

(Tiếng Việt) House idioms – Những thành ngữ tiếng Anh có dùng từ ‘House’, ‘Home’ và những từ liên quan

[:vi]Có rất nhiều thành ngữ có ‘home’ và ‘house’, và những từ nói về nơi chốn khác. Tài liệu tham khảo rất có ích khi giao tiếp tiếng Anh! House Safe as houses= rất an toàn Ví dụ: This plan is as safe as houses. It can’t fail! Kế hoạch này khá an toàn. Nó không thể…