(Tiếng Việt) So sánh thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn

[:vi]Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn là 2 thì được dùng thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày. Nhưng chúng ta vẫn hay nhầm lẫn giữa cách dùng của hai thì này. I am doing Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả sự việc đang diễn ra tại hoặc gần thời điểm đang nói.…

(Tiếng Việt) Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Hiện tại đơn (Simple present tense)

[:vi]Hiện tại đơn là thì khá đơn giản và phổ biến trong tiếng Anh. Được sử dụng thường xuyên trong bài tập và giao tiếp hằng ngày. Cấu trúc: Thì ở dạng khẳng định:  S + V (s/ es) + O Ví dụ: They drive to the office every day (Họ đến văn phòng mỗi ngày). Ở thể phủ định: S + do…