(Tiếng Việt) Những câu nên tránh khi nói chuyện với người nước ngoài

[:vi]Văn hóa là yếu tố liên quan mật thiết đến một ngôn ngữ. Chính vì vậy, khi học tiếng Anh, bạn cũng cần học cách không nên nói những gì trong ngữ cảnh nhất định.  Dưới đây là những chủ đề nên được tránh nói đến trong câu chuyện với những người chỉ ở mức…

(Tiếng Việt) Mẫu câu thông dụng khi giao tiếp bằng điện thoại

[:vi]Trả lời cuộc gọi Khi trả lời một cuộc điện thoại liên quan đến công việc, bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân hoặc nếu người gọi không thể giới thiệu rõ ràng bản thân họ là ai chúng ra có thể xác định những thông tin liên quan đến họ bằng những cụm…

(Tiếng Việt) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh

[:vi]Có rất nhiều cách nói khác nhau để đặt một cuộc hẹn hoặc thay đổi cuộc hẹn trước đó. Sau đây là một vài cụm từ rất hữu ích và phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp để có thể sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh. Đề nghị gặp mặt (Asking to meet)…

(Tiếng Việt) Cách để miêu tả một bộ phim bằng tiếng Anh

[:vi]Cùng Cleverlearnvietnam tìm hiểu những từ vựng và cụm từ chủ đề Phim ảnh cũng như cách để miêu tả một bộ phim bằng tiếng Anh và đưa ra ý kiến của bản thân về chúng.  Có lẽ hầu hết chúng ta đều thích xem phim (films trong Anh-Anh – hay movies trong anh Mỹ) – hoặc là trên ti…