(Tiếng Việt) Học tiếng Anh qua truyện cười- Người ăn xin

[:vi]Giải trí bằng truyện cười tiếng Anh giúp bạn thoải mái tinh thần.   THE BUM A bum approaches a well-dressed gentleman on the street. “Hey, Buddy, can you spare two dollars?” The well-dressed gentleman responds “You are not going to spend in on liquor are you?” “No, sir, I don’t drink” retorts the bum.…

(Tiếng Việt) Giải mã truyện cười – Một cách học tiếng Anh khôn ngoan

[:vi]Tôi tin rằng ở mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa, hay nói cụ thể hơn là ở mỗi ngôn ngữ khác nhau đều có riêng cho mình một kho tàng những câu truyện cười. Thế nên, khi hiểu được truyện cười của một ngôn ngữ nào đó nghĩa là bạn đã hiểu được nền…