(Tiếng Việt) Các mức độ của trạng từ chỉ tần suất

[:vi]Tổng hợp các trạng từ chỉ tần suất ở cùng mức độ nhé các bạn. Mức Độ 1: – Always: Luôn Luôn, Mọi Lúc Mức Độ 2: – Chiefly: Chủ Yếu – Constantly: Không Ngừng. Liên Tục – Continuously: Liên Tục – Habitually: Như 1 Thói Quen – Predominantly: Liên Tục, Chiếm Ưu Thế –…

(Tiếng Việt) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Công viên

[:vi]Các bạn có hay đi công viên không? Các bạn đã nhìn thấy những gì nào? Hãy cùng liệt kê nhé! –  Park /p’ɑːrk/: công viên –  Jogging path /d’ʒɒgiŋ p’ɑːθ/: lối dành cho chạy bộ –  Trash can /tr’æʃ kæn/: thùng rác –  Water fountain /w’ɔːtər f’aʊntɪn/: vòi phun nước –  Bench /b’entʃ/: ghế…

(Tiếng Việt) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Đồ trang sức

[:vi]Chain /tʃein/ dây chuyền Clasp /klɑ:sp/ cái móc gài ở vòng Pendant /’pendənt/ mặt dây chuyền Medallion /mi’dæljən/ mặt dây chuyền lớn có hình dạng mề đay Locket /’lɔkit/ mặt dây chuyền có lồng ảnh Bangle /’bæɳgl/ vòng tay không có móc cài Earrings /iəriɳs/ hoa tai Hoop earring /hu:p iəriɳs/ hoa tai dạng vòng Pin /pin/ cài áo Pearl necklace /pə:l ‘neklis/ chuỗi hạt…

(Tiếng Việt) Từ vựng, mẫu câu tiếng Anh liên quan đến nhà vệ sinh

[:vi]Những từ vựng, mẫu câu về nhà vệ sinh sẽ giúp bạn không còn cảm thấy bối rối khi ở trong trường hợp khẩn cấp. Cách gọi tên nhà vệ sinh Từ vựng Cách đọc Sắc thái Nghĩa bathroom /ˈbɑːθ.rʊm/ neutral nhà tắm restroom /ˈrest.ruːm/ neutral nhà vệ sinh ở nơi công cộng lavatory /’læv.ə.tər.i/ neutral nhà…

(Tiếng Việt) Dùng một hay hai chữ ‘l’ trong tiếng Anh

[:vi]Cancelled/canceled, travelled/traveled đều viết đúng và được chấp nhận tùy theo cách dùng của người Anh hay Mỹ. Trong các văn bản, tài liệu tiếng Anh, đôi khi người đọc sẽ bắt gặp trường hợp cùng một từ nhưng có thể viết một hoặc 2 chữ l nhưcancelled/canceled hay travelled/traveled. Khi gõ văn bản với ứng dụng Microsoft Word…