(Tiếng Việt) Từ vựng tiếng Anh về khuôn mặt

[:vi]Bạn có chắc chắn biết gần 20 danh từ tiếng Anh chỉ các bộ phận trên khuôn mặt mình? Những từ vựng được nhắc đến trong hình: forehead /ˈfɔː.hed/ – trán eyelash /ˈaɪ.læʃ/ – lông mi eye /aɪ/ – mắt freckle /ˈfrek.l̩/ – tàn nhang nose /nəʊz/ – mũi nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi lips /lɪps/ – môi chin /tʃɪn/ – cằm jaw /dʒɔː/ –…

(Tiếng Việt) Cách để miêu tả một bộ phim bằng tiếng Anh

[:vi]Cùng Cleverlearnvietnam tìm hiểu những từ vựng và cụm từ chủ đề Phim ảnh cũng như cách để miêu tả một bộ phim bằng tiếng Anh và đưa ra ý kiến của bản thân về chúng.  Có lẽ hầu hết chúng ta đều thích xem phim (films trong Anh-Anh – hay movies trong anh Mỹ) – hoặc là trên ti…

(Tiếng Việt) 6 cặp từ trùng điệp thú vị trong tiếng Anh

[:vi]“An eye for an eye” là cách nói tương tự với cụm “ăn miếng trả miếng” trong tiếng Việt Những cặp từ trùng điệp có điểm chung ở sự lặp đi lặp lại một hoặc nhiều từ nhằm tạo ra một nghĩa mới, hoặc nhấn mạnh về nghĩa so với một từ gốc. Dưới đây là sáu…

(Tiếng Việt) Những từ tiếng Anh ‘mượn’ của nước Pháp

[:vi]“Boutique” hay “café” là hai trong những từ tiếng Anh có gốc tiếng Pháp mà bạn thường gặp. Tiếng Anh mượn từ vựng của nhiều ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Pháp. Những cụm từ này thường có cách viết và đọc khó hơn do còn mang những đặc trưng của ngôn ngữ gốc.…